Wat is beeldende therapie?

 • Je huidige situatie wordt direct zichtbaar op papier of ander beeldend werk
 • Zorgt ervoor dat je meteen in actie komt i.p.v. te blijven hangen in piekeren en analyseren
 • Je krijgt het gevoel de regie in je eigen handen te hebben doordat je meteen doet
 • Emoties overspoelen niet meer, maar worden tastbaar en hanteerbaar,
 • Lichamelijke spanningen worden bewust en leer je deze te reguleren,
 • Lichamelijk ontspanning neemt toe doordat je hiermee bewust kunstzinnig aan werkt,
 • Versterkt je gevoel van jezelf steeds meer in balans ervaren, hierdoor versterkt je autonomie en je zelfbeeld
 • Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van klachten, niet aan symptomen
 • Geeft je ruimte om te experimenteren met ander gedrag, andere gevoelens en andere gedachten
 • Traumatische ervaringen worden tastbaar, je kunt ernaar kijken, maar ook wegzetten, je kunt ze doorvoelen en verwerken op jouw tempo.
 • Kunstzinnige therapie bevordert een niet oordelende houding, maar juist verwondering,
 • Kunstzinnige therapie geeft ruimte aan wat er gaande is om hierover te kunnen reflecteren.

Kunstzinnige therapie

Is een therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van medische en psychologische kennis in combinatie met kunstzinnig werken zoals schilderen, tekenen en boetseren. De kracht van deze therapie zit in de combinatie tussen praten en doen.

Bij kinderen en jongeren ligt het accent op het beeldend werken. Kinderen en jongeren vinden het vaak leuk om creatief bezig te zijn. Het helpt hen zich beter te verbinden met hun lichaam. Vaak geeft het kind zelf aan met welk materiaal het graag wilt werken en dat sluit vrijwel altijd aan bij de hulpvraag.

Via creatief bezig zijn kan het kind of jongere makkelijker waarnemen en ervaren. Op deze manier kan het kind of jongere zichzelf herkennen, maar ook leer je om in beweging te komen en om het anders te doen dan je gewend bent. Het kind of jongere leert dat hij/ zij zelf de regie kan pakken i.p.v. dat het hem overkomt.

Hoe ziet de kunstzinnige therapie begeleiding eruit? 

 1. Voor uw kind heb ik eerst een intakegesprek met je zonder je kind. Het gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking. Met de jongere hangt het af van wat de jongere zelf wilt. Vaak is er van tevoren met de ouder van tevoren of een telefonisch kennismakingsgesprek of een kennismakingsgesprek in het atelier.
 2. Daarna vraag ik je om samen met je kind een tekening te komen maken. Met de jongere heb ik een aparte ontmoeting en vraag ik hem/ haar om een tekening te maken.
 3. Het gemaakte werk van je kind zal ik samen met je evalueren. Ik maak een kort verslag van de behandeldoelen. Het gemaakte werk van de jongere evalueer ik samen met de jongere en maak ik een kort verslag van de behandeldoelen en wordt dit samen met de ouder besproken. Als de jongere dit niet wilt, dan bespreek ik het apart met de ouder.
 4. Daarna ga ik met je kind aan het werk in een aantal begeleidingssessies. Daarin gaat je kind met gerichte opdrachten, motieven en vragen aan de slag.
 5. Tussendoor de sessies zijn er moment van contact met de ouders waarin we de voortgang bespreken. Het werken met de jongere wordt ook altijd met hem/ haar besproken.