Curriculum Vitae

Persoonlijk profiel

Ik werk graag in een omgeving waarbij collega’s vanuit hun expertise op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Ik vind het erg fijn om groepen te begeleiden en individueel te werken, maar ik heb graag met collega’s contact de sociale contacten en werkissues te overleggen, te delen, advies te vragen, etc. Ik ben een procesmatig mens die uiteindelijk hieruit resultaat wilt zien. Ik maak graag dat wat er gezegd wordt praktisch.

Kwaliteiten waar ik me volledig in herken zijn: aansluiten bij de cliënt/ patiënt/ klant, creatief in denken en doen, luisterend, invoelend, enthousiast, gedreven, flexibel, diepgaand, luchtig, humoristisch, doorzetter, betrokken, innovatief en oplossingsgericht.

 

Opleidingen

2019 t/m 2021 Bachelor Klinische Psychologie, Open Universiteit, Amsterdam

2012 t/m 2014 Marketing voor zzp-ers, Open Circles, privé opleiding, Nieuwengein

2007 t/m 2009 Academie voor Counselling en Coaching, diploma

2006 t/m 2007 Post HBO Trainer & Teamcoach, Haagse Hogeschool, diploma

1995 t/m 1999 Kunstzinnige Therapie, Hogeschool Leiden, diploma

1994 t/m 1995 Dansacademie Rotterdam, docent Moderne dans, Jazzdance,

1993 t/m 1994 Dansacademie Tilburg, propedeuse

1992 t/m 1993 VWO (Nederlands, Engels, Frans, wiskunde A, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis)

1985 t/m 1992 HAVO (Nederlands, Engels, Frans, wiskunde A, biologie, handvaardigheid), diploma

 

Werkervaring

Eigenaar Marielle Giesberger, opgericht in 2013

Marielle Giesberger vloeit voor uit bedrijf PIT, opgericht in 2004, later Wat is jouw pit? en sinds 2018 onder de bedrijfsnaam ‘Marielle Giesberger’.

  • Praktijk Marielle Giesberger voor beeldende therapie en coaching voor Volwassenen die buiten de lijnen lopen en Kinderen die een tikkeltje anders zijn. Iedereen heeft zijn eigen rugzak van belemmeringen en ik begeleid hierin mensen die graag vooruit willen.
  • Interimwerk en ontwikkelaar als beeldend therapeut/ trainer/ coach. Klanten zoals dagbehandeling psychiatrie Sint Antonius Ziekenhuis, Ambulante GGZ Altrecht, Fivoor Den Haag, Hogeschool Leiden, Roc Leiden trainingen ontwikkelen en geven voor AKA-jongeren en vroegtijdige school vertalers, Assesments voor langdurige werklozen via Paswerk/ UWV, communicatie trainingen voor Ahold, etc.
  • Begeleiden, trainen en coachen van therapeuten en coaches om meer klanten te krijgen in hun praktijk, zodat ze hun missie kunnen uitdragen. Ik maak gebruik van zelf ontwikkelde marketingmethode voor therapeuten en coaches. Expertise vergroten door te leren om te bloggen.

Mede eigenaar VOF De Giesjes Heemstede, opgericht januari 2016

‘Marielle Giesberger’ is een van de handelsnamen van VOF De Giesjes, naast www.letscreaid.com

Samen met echtgenoot Charles Giesberger werken we in het bedrijfsleven op het gebied van marketing en communicatie intern en extern. Mijn taak is het ontwikkelen en trainen van managers en medewerkers op het gebied van leiderschap, persoonlijke effectiviteit, community- en/of teambuilding, timemanagement, assertiviteit, sales.

Founder Chinese Academy Art Therapy China, opgericht november 2015 – 2017

Samen met Huub Detert de Chinese Academy Art Therapy in diverse steden (Ghuangzhou, Chengdu, Taiyuan, Zhengzhou) in China opgericht. Verantwoordelijk voor het schrijven van de opleiding, het maken van de lessen (zowel medische, psychologische als art lessen) en het geven van de lessen, begeleiden van de studenten.

 

Eigenaar Propellent Innermovement Training (PIT) Rotterdam, opgericht in april 2005

PIT is overgegaan in ‘Wat is jouw pit?’ en sinds 2018 onder de bedrijfsnaam ‘Marielle Giesberger’.
Trainer en coach voor managers en medewerkers in het bedrijfsleven Opdrachtgevers zijn o.a.: De Baak, Delta Lloyd, Fortis Insurance International, Stek Jeugdzorg, Comwave, VSV, ING, Qurius, Albert Heijn, Hema, KLM, Get Involved, Bout & Partners.

 

Pedagogische hulpverlener Stek jeugdzorg, Delta, Bavo RNO, Bouwman. Rotterdam 2006 /2008

Invalwerk als pedagogisch medewerker en kunstzinnige therapeut bij Stek jeugdzorg, zoals crisiscentrum, diverse leefgroepen en kamertrainingscentrum, diverse afdelingen bij de Bouwman GGZ-verslavingszorg, diverse afdelingen bij psychiatrie bij Bavo RNO en Delta, waaronder gesloten afdeling en niet aangeboren hersenletsel.

Docent en ambulant hulpverlener Stek Jeugdzorg Rotterdam, 2006 t/m 2007

Taakstraf voor langdurige spijbelaars, waarbij gezorgd moet worden voor een creatief opleidingsprogramma, waarin jongeren z.s.m. gestimuleerd worden om te voldoen aan de leerplichtwet. Ik hield me bezig met vakken als: beeldende vorming, studie, streetdance, voorlichting, excursies, omgangsvaardigheden. Daarnaast heb ik gesprekken met zowel de jongeren, als collega’s van de raad van kinderbescherming, leerplichtwet, jeugdreclassering, docenten van scholen en ouders. Hier heb ik voornamelijk gewerkt met het competentiemodel, topoi model en met genogrammen. Aanstelling voor 70%.

 

Kunstzinnig therapeut Altrecht Den Dolder, 2003 t/m 2006

Kunstzinnig therapeut bij de dubbele diagnose afdeling (combinatie verslaving en psychiatrie) en forensische psychiatrie voor volwassenen. De kunstzinnige therapie is in de eerste helft van de opname gericht op observatie en diagnose. Observatie en diagnose vanuit het beeldende werk en cliënt, gekoppeld aan de DSM IV. In de tweede helft van opname is de kunstzinnige therapie individueel gericht, met accent liggend op verslaving of psychiatrisch probleem. Vooral gewerkt met de Cirkels van Verslaving, dynamische oordeelsvorming en competenties van de cliënten. Aanstelling voor 24 uur.

 

Pedagogisch medewerker Stek Jeugdzorg, Gouda, 2004 t/m 2006

Bij jongerenhuizen, crisiscentrum en kamer training centrum.

 

Pedagogisch medewerker verslavingszorg Delta, Bouman GGZ

Rotterdam, 2004, 3 maanden uitzendwerk via Randstad.

Non verbaal therapeut TBS-kliniek De Kijkelanden, Portugaal, 2000 t/m 2003

Het aanbieden van creatieve handvaardigheid activiteiten voornamelijk in groepsverband, aangepast aan de problematiek van de patiënten zoals afstand en nabijheid, impulsiviteit en controle, structurering, gebrekkige gevoelsexpressie en empathie.

Coördinator en organisator van de recreatie van de algehele kliniek. Dit hield in het opzetten van een beleidsplan van 5 jaar, met daarin verwerkt twee weken activiteiten tijdens de kerst en zomerweken, wekelijkse en maandelijkse activiteiten en tijdens alle feestdagen. Het aansturen van collega’s in het motiveren van het uitvoeren van activiteiten, het controleren hiervan, het opzetten van een patiënten recreatiecommissie en hen motiveren om te komen tot de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen afdelingen t.a.v. activiteiten.

Kunstzinnig therapeut Academisch Ziekenhuis Rotterdam,Rotterdam, 1998 t/m 2000

Kunstzinnig therapeut bij de afdeling dagbehandeling, gesloten en open afdeling psychiatrie P3
Was in 1998 stageplaats en na afstuderen in loondienst. Gewerkt met patiënten, waarbij klassieke problematiek uit DSM IV aan de orde was.

Kunstzinnig therapeut Rudolf Steiner basisschool, Rotterdam, 1998, 6 mnd

Stage kunstzinnige therapie. In samenwerking met docenten, remedial teacher en schoolarts, waarbij de problematiek gelegen was op het gebied van ADHD, motorische achterstand, faalangst, depressie, cognitieve achterstand, emotionele problemen door scheiding van ouders.

Overige zaken

2015 t/ 2018 International Relations voor het bestuur van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën.
2013 t/m 2016 Voorzitter businessnetwerk Vrouw in Bedrijf; www.vrouwinbedrijf.nl
2005 t/m 2007 Public Relations voor de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnig Therapieën.
Website: www.kunstzinnigetherapie.nl opgezet en marketingstrategie voor 5 jaar uitgezet.
2003 t/m 2005 Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën. Als portefeuille: integratie van intervisie, public relations, bij- en nascholing.
1999 t/m 2003 Studio Quelle, eigen dansschool voor streetdance, jazzdance, aerobics en bodyworkout.
1996 t/m 1998 Artemisia Studievereniging opgericht voor studenten aan de Leidse Hogeschool voor de afdeling kunstzinnige therapie.

Cursussen

2011 april Opleiding Macrobiotisch koken, level 1, Kushi Instituut, Amsterdam
2008 zomer Groepsdynamiek, Gestalt Opleiding in België
2007 t/m 2008 Cursus toneel, improvisatie vanuit de elementen van Helmut Woudenberg, drama
2002, maart Computercursus power point
2001 t/m 2002 Cursus agressie hantering
2001 t/m 2002 Cursus psychopathologie