Q & A

Inschrijving

Hoe word ik toegelaten tot een training?

Je wordt toegelaten als je een therapeut of coach bent.

Waarom een intakegesprek?

Bij de businesstrainingen vinden er geen intakegesprekken plaats.

Bij In-Compagnie-trainingen vinden er altijd intake gesprekken plaats, omdat deze trainingen volledig afgestemd zijn op de vraag vanuit het bedrijf en de situatie. Aan de hand van het gesprek wordt er een offerte opgemaakt.

Kunnen meerdere collega’s tegelijkertijd dezelfde training volgen?

Ja, voor de businesstrainingen is dit mogelijk.

Voor de trainingen die sterk gericht zijn op je eigen professionele attitude is dit niet mogelijk.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, dat is mogelijk. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van ’Wat is jouw pit?’dat is vermeld op de website www.mariellegiesberger.com.

Bij annulering/opzegging is ‘Wat is jouw pit?’ niet gehouden tot restitutie van het betaalde bedrag, en je bent onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan ‘Wat is jouw pit?’ te voldoen.

Als klant behoudt je het recht om deelname aan het  programma te annuleren indien je tijdens de eerste dag van de training hebt bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Je dient bij de trainer van ‘Wat is jouw pit?’ hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen.

In hoge uitzondering wordt er binnen 14 werkdagen daarna de vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet te restitueren aanbetaling, aan je gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma en dit binnen 7 werkdagen is vermeld.

Het staat de trainers van ‘Wat is jouw pit?’vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Biedt ‘Wat is jouw pit?’ook maatwerk- en incompanytrajecten?

Ja, wij bieden dit ook aan. Wij bieden teamcoaching en businesscoaching aan gezondheidscentra en therapeutica. Tevens bieden wij ook teamcoaching aan  bedrijven die te maken hebben met jeugdhulpverlening.

Als ik doorschuif naar een andere trainingsgroep, valt deze verschuiving dan onder de annuleringscondities?

Alleen onder toestemming met ‘Wat is jouw pit? ‘ en de desbetreffende trainer wordt er doorgeschoven. Wij schuiven in uiterste noodgevallen door, omdat je anders een plek bezet houdt voor iemand anders. Er wordt individueel gekeken naar de annuleringscondities.

Is mijn inschrijving in goede orde ontvangen en verwerkt?

Er wordt altijd een bevestiging van inschrijving per e-mail toegezonden. Mocht je geen mail hebben ontvangen, neem dan contact op via het contactformulier op de website of neem telefonisch contact op.

Kan ik me optioneel inschrijven?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Op deze manier hou je een plek vast, terwijl iemand anders misschien wel heel graag had willen deelnemen.

Kan ik vrijstelling(en) aanvragen?

Nee, in principe niet. Bepaalde trainingen zijn oplopend, waarbij de ene training niet zonder de andere training gevolgd kan worden. Uit de praktijk is tot nu toe gebleken dat er inhoudelijk grote verschillen zijn wat mensen al hebben geleerd elders en hebben ze iets essentieels gemist. Pas door de desbetreffende training te volgen blijkt of de training uiteindelijk misschien overbodig was. Meestal is dit niet het geval.

Kan ik een module of opleiding doorschuiven?

Dit kan alleen in uiterste noodgevallen en in overleg met ‘Wat is jouw pit’ en de desbetreffende trainer.