Q & A

Trainingen

Wat doet ‘Wat is jouw pit?’ aan evaluatie?

Ik stel je mening erg op prijs, omdat we juist door jou feedback ons materiaal beter kunnen maken en afstemmen op de vraag en doelgroep. Daarom is er over het algemeen aan het einde van iedere training een evaluatie.

Kan ik van groep ruilen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. In hoogst bijzondere situaties gebeurd dit, mits in overleg en toestemming met ‘Wat is jouw pit’ en de trainer.

Wie is de trainer?

Marielle Giesberger of een collega van haar.

Hoe groot zijn de groepen waar trainingen worden gegeven?

Dit hangt af van welk soort training gegeven wordt. De groep voor ondernemerstraining kan makkelijk uit 30 personen bestaan. Bij de gespecificeerde trainingen bestaat de groep uit maximaal 12 personen.

Moet ik zelf boeken of vakliteratuur aanschaffen?

Voor de trainingen is geen bepaalde literatuur vereist.

Hoe ziet een trainingsdag er globaal uit?

De gemiddelde training ziet er net zo uit als een gemiddelde werkdag; met een lunch in het midden van de dag en de ochtend en middag is er een kleine onderbreking van de training door een korte pauze.

Kan de training ook in het Engels worden gegeven?

Jazeker, indien er veel Engelstalige deelnemers zijn, dan wordt de voertaal Engels, mits dit wel een week van tevoren is opgegeven.

Hoe weet ik of ik er aan toe ben om een training te volgen?

Wanneer je op de pagina van de training op veel vragen ‘ja’ hebt geantwoord dan ben je er aan toe. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op de website of via de telefoon.

Kan ik me afmelden voor een bijeenkomst?

Dit kan van te voren. Bij annulering is het mogelijk om binnen 7 werkdagen een andere deelnemer aan te wijzen die jouw plek inneemt.

Annulering kan ook plaats vinden aan het einde van de eerste dag, mits dit de volgende dag schriftelijk is bevestig en al het trainingsmateriaal is teruggegeven. Voor deze dag worden wel kosten in rekening gebracht.

Bij annulering/opzegging is ‘Wat is jouw pit?’ niet gehouden tot restitutie van het betaalde bedrag, en je bent onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan ‘Wat is jouw pit?’ te voldoen.

Als klant behoudt je het recht om deelname aan het  programma te annuleren indien je tijdens de eerste dag van de training hebt bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Je dient bij de trainer van ‘Wat is jouw pit?’ hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen.

In hoge uitzondering worden binnen 14 werkdagen daarna de vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet te restitueren aanbetaling, aan je gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma en dit binnen 7 werkdagen is vermeld.

Het staat de trainers van ‘Wat is jouw pit?’vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Als ik een coachingsgesprek mis, krijg ik dan restitutie?

Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van je betalingsverplichtingen.

Wat moet ik voor de eerste bijeenkomst voorbereiden?

Je hoeft enkel iets voor te bereiden als dit per e-mail van tevoren is aangegeven.

Wat krijg ik mee na de training?

Een schrift om aantekeningen te maken met een pen en soms een aantal hand-outs.

Krijg ik na de training werk mee waar ik aan moet werken?

Dat is mogelijk. Sommige trainingen sluiten op elkaar aan en dan is het handig als je alles van de al eerder gevolgde trainingen geïmplementeerd hebt.

Kunnen er ook specifieke vragen die ik als therapeut heb tijdens een training behandeld worden?

Ja zeker, mits het binnen de tijd van de training past. Anders is er daarna nog altijd een mogelijkheid. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je altijd contact opnemen via het contact formulier of telefonisch contact opnemen.

Krijg ik voor de volgende module dezelfde trainer?

Het is mogelijk dat je dezelfde trainer krijgt. En er is evenveel kans dat je een andere trainer krijgt.

Kan ik me afmelden voor een online-leertraject?

Als er betaald is, is afmelden uitgesloten.

Wanneer is de vakantieperiode gepland?

Er wordt geen rekening gehouden met vakantieperioden. De datum is vermeld bij de trainingen, waarbij je zelf de keus kunt maken of je deze training gaat volgen.

In welke plaatsen gaat de training van start?

Trainingen worden gegeven in Amsterdam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de trainingspagina van de website www.mariellegiesberger.com.

Voor Incompagnies is de locatie in overleg geregeld.

Krijg ik nog een certificaat o.i.d. dat ik een training heb gevolgd?

Dat is zeker mogelijk en kan alleen gebeuren als deze ruim op tijd is aangevraagd.

Hoe kom ik in contact met mijn trainer?

Als je een prangende vraag hebt, dan kun je het beste via het contactformulier je vraag stellen.

Hoe kom ik in contact met mijn medestudent?

Vanwege de wet op privacy mogen wij geen persoonlijke gegevens van andere studenten uitwisselen. Je staat vrij om zelf deze contacten te leggen tijdens en rond de training.

Mag ik (geluid of beeld) opnames maken tijdens een training?

Nee, beeld en geluidopnames zijn niet toegestaan. Deze worden verzorgd door ‘Wat is jouw pit?’ zelf.

Wat is het minimumaantal deelnemers in een groep?

Met zes personen gaat de training altijd door. Dit is precies goed genoeg om groepsdynamica te hebben, waardoor iedereen van elkaar kan leren.

Kan ik een gemiste bijeenkomst inhalen?

Nee, dit is in principe niet mogelijk. Bij hoge uitzondering en in overleg en goedkeuring van ‘Wat is jouw pit?’ is dit mogelijk. Bij annulering is het mogelijk om binnen 7 werkdagen een andere deelnemer aan te geven die jouw plek vervangt.

Zijn ‘Wat is jouw pit?’ trainingen erkend of ergens aangemeld?

Voor verschillende trainingen is accreditatie bij diverse beroepsverenigingen aangevraagd.