Kinderen en adolescenten tikkeltje anders

Het liefste wil je voor je kind dat alles goed gaat. Dat je kind lekker in zijn vel zit, goed mee kan op school, kan opschieten met klasgenootjes en altijd blij en vrolijk is. Ook bij kinderen is het leven soms spannend, confronterend, niet leuk, kost het veel moeite, of is het zelfs beangstigend.

Als ouder wil je het liefste je kind voor alles beschermen. Maar om te ontwikkelen, leert je kind juist het meest als het zijn eigen weg gaat. Meestal gaat het na een tijdje weer over als uw kind of adolescent weer in een nieuwe fase van zijn leven komt. Alleen de problematiek kan erg heftig zijn of de fase kan wel erg lang duren. Wat extra begeleiding is dan vaak erg welkom en ondersteunend.

Ik behandel klachten als:

 • Depressief
 • Faalangstig
 • Pestgedrag
 • Te agressief
 • Te langzaam
 • Overgevoelig
 • Plasproblemen
 • Over beweeglijk
 • Slaapproblemen
 • Moeite met leren
 • Moeite met contact
 • Scheiding van ouders
 • Verwaarloosde kinderen
 • Rouw i.v.m. overlijden van familielid
 • Lastig in de omgang met andere kinderen
 • Gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen
 • Ook kinderen met vage klachten, zoals veel buikpijn, bozig, verdrietig of lastig gedrag zijn welkom.

Kunstzinnige therapie

Is een therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van medische en psychologische kennis in combinatie met kunstzinnig werken zoals schilderen, tekenen en boetseren. De kracht van deze therapie zit in de combinatie tussen praten en doen.

Bij kinderen en jongeren ligt het accent op het beeldend werken. Kinderen en jongeren vinden het vaak leuk om creatief bezig te zijn. Het helpt hen zich beter te verbinden met hun lichaam. Vaak geeft het kind zelf aan met welk materiaal het graag wilt werken en dat sluit vrijwel altijd aan bij de hulpvraag.

Via creatief bezig zijn kan het kind of jongere makkelijker waarnemen en ervaren. Op deze manier kan het kind of jongere zichzelf herkennen, maar ook leer je om in beweging te komen en om het anders te doen dan je gewend bent. Het kind of jongere leert dat hij/ zij zelf de regie kan pakken i.p.v. dat het hem overkomt.

Ervaring met kinderen

Ervaring met pubers

Met plezier werk ik met kinderen van de basisschool leeftijd. Soms jonger. Ieder kind heeft zijn eigen weg te gaan en vaak is al snel duidelijk wat tegenwerkend is. Samen met de ouders kijk ik wat er gevraagd wordt en wat het kind nodig heeft.

Daarna werk ik individueel met het kind, waarbij het kunstzinnige het uitgangspunt is om het kind meer handvatten te geven om weer verder te kunnen op school en thuis.

Met deze groep heb ik naast therapie veel ervaring opgedaan bij kinderdagverblijven, BSO, Vrije School en het geven van Jazzdanslessen. De combinatie van praten, bewegen en creatief werkt erg goed bij kinderen.

Ik heb veel met jongeren gewerkt in tehuizen, crisiscentrum en kamertrainingscentrum met allerlei uiteenlopende klachten. Dit kunnen vage klachten, maar ook duidelijke bekende problematiek zoals ADHD, ADD, autisme, hechtingsproblematiek, trauma, depressie en angsten, geweld, scheidingen, gepest worden, DCD, zwakzinnigheid, eetproblemen, spijbelen, enz.

Daarnaast heb ik trainingen gegeven en jongeren individueel gecoacht om (al dan niet met hulp) het leven en school weer zo goed mogelijk op te pakken. Ik vind deze leeftijd fascinerend om te zien hoe jongeren balanceren tussen het kind zijn en volwassenheid en ondertussen uitproberen wat hun eigen weg is. Je moet het per slot van rekening toch uiteindelijk zelf gaan doen. De manier hoe ik werk is dan ook altijd opbouwend.

Wat is goed voor mijn kind? Nog even wachten en aankijken? Of meteen aan de slag?

Mijn ervaring met kinderen en pubers is dat het verstandig is om alvast in beweging te komen. Iedere vorm van zorg, helpt uw kind of puber om in beweging te komen. Vaak wordt er te lang gewacht, waardoor het soms lastig is om ergens weer aan te beginnen, dan zakt de motivatie en wordt het gevoel van machteloosheid vergroot.

Voorkom deze impasse en neem contact op. Het is een vrijblijvend kennismakingsgesprek en zelfs in therapie of coaching zit je er niet aan vast. Neem gerust contact op per telefoon 06 28 11 70 78, What’s App of via mail.

Hoe ziet de kunstzinnige therapie begeleiding eruit? 

 1. Voor uw kind heb ik eerst een intakegesprek met je zonder je kind. Het gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking. Met de jongere hangt het af van wat de jongere zelf wilt. Vaak is er van tevoren met de ouder van tevoren of een telefonisch kennismakingsgesprek of een kennismakingsgesprek in het atelier.
 2. Daarna vraag ik je om samen met je kind een tekening te komen maken. Met de jongere heb ik een aparte ontmoeting en vraag ik hem/ haar om een tekening te maken.
 3. Het gemaakte werk van je kind zal ik samen met je evalueren. Ik maak een kort verslag van de behandeldoelen. Het gemaakte werk van de jongere evalueer ik samen met de jongere en maak ik een kort verslag van de behandeldoelen en wordt dit samen met de ouder besproken. Als de jongere dit niet wilt, dan bespreek ik het apart met de ouder.
 4. Daarna ga ik met je kind aan het werk in een aantal begeleidingssessies. Daarin gaat je kind met gerichte opdrachten, motieven en vragen aan de slag.
 5. Tussendoor de sessies zijn er moment van contact met de ouders waarin we de voortgang bespreken. Het werken met de jongere wordt ook altijd met hem/ haar besproken.