Werkwijze Coaching en Therapie

Mijn manier van werken is gebaseerd op kennis en ervaring

Door de jarenlange werkervaringen en verschillende opleidingen (als kunstzinnig therapeut, trainer, coach en teamcoach) combineer ik verschillende methodes die aansluiten bij de hulpvraag van jou als cliënt.

 

Kennismakingsgesprek/ Intake

Een kennismakingsgesprek is hetzelfde als een intake. Het gesprek bestaat uit 30 minuten met een uitloop naar 45 minuten. Tijdens het intakegesprek geef je aan waarmee je zit en waaraan je graag wilt werken. Wat de aard en oorzaak van je problemen is. Ook wordt er gekeken naar je persoonlijkheid, je gezinssituatie, herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden.

 

Het is een kennismaking om uit te zoeken of je hier op je gemak voelt en met mij aan de slag wilt. Dit kan natuurlijk alleen als er een klik is. Soms wordt er wat aanvullende informatie gevraagd. Zoals of er contact opgenomen mag worden met de huisarts of psycholoog voor meer informatie.

Het is mogelijk dat de problematiek buiten mijn behandelcapaciteit valt. In dat geval geef ik aan waar een beter passende behandeling en werkwijze kan worden geboden.

 

Na de intake kun je kiezen uit twee mogelijkheden:

 • Het volgen van een coachtraject,
 • Het volgen van een beeldende therapietraject.

 

Behandelplan en behandeling

In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met je geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is.

Het is aan mij om jouw gedachten, gevoelens en intenties en gedrag te structureren. Hierin inzicht te geven en te begeleiden d.m.v. vragen en oefeningen aan te bieden om verandering in je situatie te krijgen. Vragen of problemen wordentijdens het coachgesprek en in het kunstzinnig proces zichtbaar.

 

Ik werk klachtgericht- en persoonsgericht, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Soms is het nodig om meteen aan te pakken om je leven te veranderen. Op andere momenten is het belangrijker om de achterliggende reden, drijfveer van jouw gedrag te onderzoeken en te verwerken. Dit om ruimte te geven om je leven weer op te pakken.

 

Samenwerken

Coaching en beeldende therapie is alleen effectief als jij en ik goed samenwerken. Ik vraag je dan ook om actief te zijn, dat je nadenkt over wat besproken wordt en de opdrachten en eventuele huiswerkoefeningen uitvoert. De voortgang van de coachsessies of beeldende therapie wordt regelmatig besproken en geef aan wat jou wensen en ideeën hier over zijn.

 

Regelmatig contact

Coachsessies of beeldende therapie vindt eens per week of per twee weken plaats, volgens afspraak. Als je niet regelmatig kunt of wilt komen, kan de coachsessies of therapie daardoor niet effectief zijn.

Afsluiting van de therapie

Als het doel behaald is, dan wordt het coachtraject of therapie afgerond. Dit kan zijn dat er zijn andere prioriteiten in je leven zijn die op dat moment de coachsessie of therapie in de weg staan. Dan is een afsluitende sessie belangrijk om af te ronden en om een zorgvuldige afsluiting te waarborgen.

 

Waarom een coachtraject?

Tijdens het coachen oefen je op een tastbare manier hoe je met de belemmeringen uit je leven om kunt gaan. Het is een gespreksvorm waarbij je leert om anders tegen bepaalde zaken aan te kijken, te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen jou en andere mensen, of om ander gedrag aan te leren. Tijdens het coachen kun je onbekende kanten van jezelf ontdekken, en leren wat je zelf kunt doen om je klachten te verminderen.

De combinatie van oplossingsgericht coachen en ontwikkelingsgericht is een effectieve behandelvorm van diverse psychiatrische klachten, zoals depressies, angststoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Het is aan mij om jouw gedachten, gevoelens en intenties en gedrag te structureren. Hierin inzicht te geven en te begeleiden d.m.v. vragen en oefeningen aan te bieden om verandering in je situatie te krijgen. Vragen of problemen wordentijdens het coachgesprek en in het kunstzinnig proces zichtbaar.

 

Ik werk klachtgericht- en persoonsgericht, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Soms is het nodig om meteen aan te pakken om je leven te veranderen. Op andere momenten is het belangrijker om de achterliggende reden, drijfveer van jouw gedrag te onderzoeken en te verwerken. Dit om ruimte te geven om je leven weer op te pakken.

 

 

Waarom beeldende therapie?

Tijdens beeldende therapie oefen je op een tastbare manier hoe je met de belemmeringen uit je leven om kunt gaan. Het is een vorm van therapie waarbij je leert om anders tegen bepaalde zaken aan te kijken, te ontdekken wat er gebeurt en wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen.

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij je gebruik maakt van verschillende creatieve technieken zoals; tekenen, schilderen en boetseren. De therapie maakt in tastbare beelden zichtbaar tegen welke problemen je aanloopt in het dagelijks leven. Het maakt zichtbaar wat jou van binnen bezig houdt, wie jij bent en wat je normaal gesproken doet. Het geeft je inzicht in je eigen functioneren en handelen.

 

Je krijgt de mogelijkheid om deze inzichten te verwerken, vanuit verbinding met jezelf, wat juist is en goed voelt. Beeldende therapie werkt vanuit het doen, ervaren en voelen. Het geeft hierdoor een andere ingang dan een gesprek.

 

Door weer in contact te komen met je eigen creativiteit ontstaat er ontspanning, voel je je weer vitaal worden en levensplezier.

 

De kracht van beeldende therapie:

 • Direct resultaat wordt zichtbaar op papier of ander beeldend werk
 • Zorgt ervoor dat je meteen in actie komt i.p.v. piekeren en analyseren
 • Je krijgt het gevoel de regie in je eigen handen te hebben doordat je meteen doet
 • Versterkt je gevoel van autonomie en je zelfbeeld
 • Lichamelijke spanningen worden bewust en ontspanning neemt toe,
 • Emoties overspoelen niet meer, maar worden tastbaar en hanteerbaar,
 • Er wordt gewerkt aan de onderliggende laag van klachten, niet aan symptomen
 • Geeft je ruimte om te experimenteren met ander gedrag, andere gevoelens, andere gedachten
 • Traumatische ervaringen worden tastbaar, je kunt ernaar kijken, maar ook wegzetten, je kunt ze doorvoelen en verwerken op jouw tempo.
 • Beeldende therapie bevordert een niet oordelende houding, maar juist verwondering.