Werkwijze Beeldende Therapie & Coaching

Mijn manier van werken is gebaseerd op kennis en ervaring

Door de jarenlange werkervaringen en verschillende opleidingen (als kunstzinnig therapeut, trainer, coach en teamcoach) combineer ik verschillende methodes die aansluiten bij de hulpvraag van jou als cliënt.

 

Kennismakingsgesprek/ Intake

Staat de afspraak voor de kennismaking ingepland? Dan ontvang je een afspraak bevestiging met daarin ook de link naar de anamnese, een vragenlijst om meer te weten te komen over je voorgeschiedenis en relevante omstandigheden.

Het kennismakingsgesprek is de intake. Het is een kennismaking om uit te zoeken of je hier op je gemak voelt en met mij aan de slag wilt. Dit kan natuurlijk alleen als er een klik is. Het gesprek bestaat uit 30 minuten met een uitloop naar 45 minuten.

Tijdens het intakegesprek geef je aan waarmee je zit en waaraan je graag wilt werken. We bespreken onder andere deze ingevulde vragenlijst en krijg je meer informatie over wat ik doe en hoe een traject eruitziet. Omdat ik holistisch werk, wordt er gekeken naar je persoonlijkheid, je gezinssituatie, herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden.

Soms wordt er wat aanvullende informatie gevraagd. Zoals of er contact opgenomen mag worden met de huisarts of psycholoog voor meer informatie.

Het is mogelijk dat de problematiek buiten mijn behandelcapaciteit valt. In dat geval geef ik aan waar een beter passende behandeling en werkwijze kan worden geboden.

Na de intake kun je kiezen uit twee mogelijkheden:

Behandelplan en behandeling

In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met je geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is.

Ik werk klachtgericht- en persoonsgericht, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht. Soms is het nodig om meteen aan te pakken om je leven te veranderen. Op andere momenten is het belangrijker om de achterliggende reden, drijfveer van jouw gedrag te onderzoeken en te verwerken. Dit om ruimte te geven om je leven weer op te pakken.

Samenwerken

Coaching en beeldende therapie is alleen effectief als jij en ik goed samenwerken. Ik vraag je dan ook om actief te zijn, dat je nadenkt over wat besproken wordt en de opdrachten en eventuele huiswerkoefeningen uitvoert. De voortgang van de coachsessies of beeldende therapie wordt regelmatig besproken en geef aan wat jou wensen en ideeën hier over zijn.

Regelmatig contact

Coachsessies of beeldende therapie vindt eens per week of per twee weken plaats, volgens afspraak. Als je niet regelmatig kunt of wilt komen, kan de coachsessies of therapie daardoor niet effectief zijn.

Afsluiting van de therapie of coachtraject

Als het doel behaald is, dan wordt het coachtraject of therapie afgerond. Dit kan zijn dat er zijn andere prioriteiten in je leven zijn die op dat moment de coachsessie of therapie in de weg staan. Dan is een afsluitende sessie belangrijk om af te ronden en om een zorgvuldige afsluiting te waarborgen.